Ministerija Konkurencijos ekologiška kelionės Europoje

Pagrindinė tema konkurencija yra aplinką tausojantis judumas ir turizmo ir laisvalaikio sektoriuose. Konkursu siekiama apdovanoti praktinius projektus, veiklas ir iniciatyvas, kurie nurodo aplinką, mobilumą ir turizmą, pašalinant tarp jų neatitikimą.

Konkursauzvarētāju projektai bus pristatyti plačiajai visuomenei konferencijoje iššūkių ir inovacijų aplinkos, transporto ir turizmo, kuris įvyks 2013 iš 30-31 sausis Vienoje metu ir paskelbti internete.

Pirmininkavimo ES, kaip apibrėžta rīkoAustrijas žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos Aplinkos ir vandentvarkos, transporto, inovacijų ir technologijų bei Ūkio ministerijos, Darbo ir socialinių reikalų sistemą Austrijos konferencija.

Daugiau informacijos apie konkursą ir konferenciją, taip pat paraiškas anglų ir vokiečių kalbomis galima rasti tinklalapyje www.eco-travel.at/wettbewerb.php

Prašymo pateikimo terminas konkursui yra 2005 m spalio 7 d. Paraiškos konkursui skambinate užpildyti anglų arba vokiečių pirmiau svetainėje iki 2005 dėl 7-osios m.

Informacija apie 2005 konferencijos galima rasti tinklalapyje www.soft-mobility.com/nets-award

Leave a Comment